Dialoger om nya Rosenlundsbadet

Under hösten har dialoger förts med civilsamhället kring det nya Rosenlundsbadets utformning för att få med alla behov tidigt i processen.

– De som idag på ett eller annat sätt nyttjar våra bassänger har vi bjudit in till dialog kring det nya badets utformning. I ett första skede ville vi få in de olika verksamheternas behov kring utformning av bassäng och lokaler men också kravspecifikationer inför detaljplan och lokalprogram, säger Zophie Vilppala Edvinsson, enhetschef för de tempererade baden i Jönköpings kommun.

– Alla har fått samma frågor att svara på. Och dialogerna fortsätter när det finns färdiga skisser att presentera.

Utgångspunkten, i nuvarande process är lokalbehov och anläggningens utformning av bassänger och ytorna runt bassängerna som är 25 och 50 meter och hoppbassängen.

Mer om dialogerna och Nya Rosenlundsbadet läser du här

Publicerad: