Driftstopp på kommunens webb­platser och IT-system 27 augusti

etikett

Lördagen den 27 augusti mellan kl. 8.30–10.00 kommer det bli kortare avbrott på kommunens IT-system, webbplatser och e-tjänster.

Avbrotten beror på underhåll och kommer vara 10-20 minuter. Under tiden kommer du inte åt kommunens webbplatser eller system som till exempel Vklass.