Engagemang för demokratin granskas i ny studie

etikett

En hand som håller i ett röstkort.

Foto: Fialotta Bratt, Valmyndigheten

Tillsammans med två föreningar undersöker Jönköpings kommun just nu medborgares och politikers engagemang i den lokala demokratin. Svaren ska ge kunskap om faktorer som påverkar möjligheten att delta och vara delaktig i den lokala demokratin – utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Jönköpings kommun är en av åtta kommuner som deltar i Jämställdhetsmyndighetens regeringsuppdrag att undersöka skillnader i engagemang hos kvinnor och män i den lokala demokratin.

– I den första delen av projektet kartlägger vi hur det ser ut när det gäller delaktighet och känslan av delaktighet. Vi kommer sedan att använda resultatet i arbetet med att förbättra förutsättningarna för medborgare att delta demokratiskt, säger Maria Lillieström, landsbygdsstrategi Jönköpings kommun.

Två föreningar medverkar i projektet

Jönköpings kommun genomför projektet tillsammans med två föreningar – Birkagårdens Folkets hus på Österängen och Mulseryds boende och samverkan i Mulseryd. Det är två föreningar och två områden som skiljer sig mycket åt. Det handlar dels om skillnader mellan stad och landsbygd men också skillnader när det gäller socioekonomiska förutsättningar.

– I Mulseryd har det länge funnits en känsla av att landsbygden inte får tycka till. Här har vi nu en chans att lyfta våra tankar och idéer kring den lokala demokratin. Genom att bara ställa frågor på området märker vi att tankarna sätter i gång hos dem vi intervjuar, säger Victoria Kullberg, ordförande i Mulseryds boende och samverkan.

– Sedan i augusti har vi samlat in enkäter och gjort intervjuer med bland annat personer i PRO-gruppen och den arabisktalande gruppen samt fritidsgården på Österängen. Det som är slående hittills är att många uttrycker att de inte är engagerade för att de aldrig fått frågan. Det ska bli spännande att se vad vi får fram totalt sett, säger Josefin Sers, koordinator och insamlare på Birkagårdens Folkets hus.

Undersöker lokala politikers arbetsmiljö

En annan del av uppdraget inleds med en digital enkät som vänder sig till lokala politiker om deras arbetsmiljö. Enkäten omfattar frågor som rör påverkan av pandemin, eventuella hot och hat samt bristande jämställdhet.

Förutom att bidra till ett lokalt utvecklingsarbete, ska svaren från medborgare och politiker i den pågående undersökningen även leda till en analys som Jämställdhetsmyndigheten ska överlämna till regeringen.