Ett hem att växa i – utbildning för familjehem

Behovet av familjer som öppnar upp sitt hem för barn och ungdomar är stort i hela vårt län. Därför är Jönköpings kommun en del av Familjehemsresursen, som rekryterar och utbildar familjehem.

Familjehemsresursen är ett länsövergripande samarbete mellan tolv av regionens tretton kommuner, som tillsammans rekryterar, fortbildar och utbildar familjehem för dessa kommuner. En del i det arbetet är att varje termin genomföra grundutbildningen ”Ett hem att växa i” - en utbildning som har tagits fram av Socialstyrelsen.

– Att ge våra familjehem en grundutbildning av hög kvalitet är mycket viktigt för oss, säger Åsa Löfkvist, teamchef Familjehemsresursen.

Utbildningen är upplagd på fyra heldagar under fyra veckors tid. Här får familjehemsföräldrar möjlighet att resonera kring uppdraget och få till sig matnyttig information, kunskap, stöd och uppmuntran. Träffarna är också värdefulla tillfällen för familjehemmen att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med varandra.

Vill du veta mer om hur det går till att bli familjehem? Besök länkarna nedan.

Läs mer om Familjehemsresursen här Länk till annan webbplats.

Här finns information om hur du blir familjehem i Jönköpings kommun