Få incidenter och få köer när valet genomfördes i Jönköping

etikett

Klockan 20.00 stängde vallokalerna i Jönköpings kommun. Över lag har valdagen flutit på bra och några längre köer har inte förekommit.

- På några ställen fick vi under eftermiddagen mindre toppar där köerna var omkring 20 till 30 minuter vid något tillfälle. Det har varit stor förståelse och trevlig stämning på det hela taget, säger Eva Larsson, valsamordnare i Jönköpings kommun.

Jönköpings kommuns valnämnd tog efter valet 2018 och EU-valet 2019 tidigt höjd för att det kunde bli köer i årets val eftersom vissa förfaranden kring röstningen gjorts om. Bland annat sker nu plockningen av röstsedlar enskilt för att öka valhemligheten.

- I årets val har vi därför höjt antalet röstmottagare från 8 till 10. Vi har även valt bort några mindre lokaler till förmån för större och det tror jag har bidragit till att röstningen flutit på väldigt bra, säger Eva Larsson.

Omkring 800 röstmottagare har arbetat med årets val i Jönköping och det har varit en stor organisation för valkansliet att utbilda och samordna.

- Jag vill rikta ett stort tack till alla som ställt upp och skött det här på ett väldigt bra sätt.

Ett antal mindre incidenter har rapporterats under dagen. Det har främst handlat om att valsedlar täcks för, flyttats eller plockats bort i vallokalerna.

- Det här ser vi allvarligt på naturligtvis. Även om det är få incidenter sett till att vi har haft 80 vallokalerna i gång hela dagen, så är det trist att en del inte verkar respektera det fria valet, säger Eva Larsson.