search
Sök
menu
Meny
Sök

Färdigt gångstråk utmed Munksjön dröjer

etikett

Ett färdigt gångstråk utmed Munksjön förbi bostadsområdet Munksjöstaden kan dröja. Den nybyggda Munksjökajen har varit en återvändsgränd under en längre tid men efter den 11 maj, när tekniska nämnden fattar beslut om ett nytt avtal för etapp 3, kan staketet flyttas och färdigställd del av kajen göras tillgänglig för allmänheten.

Ett komplett gångstråk förbi Munksjöstaden kommer tyvärr dröja eftersom utbyggnadsområdet fortsatt är en byggarbetsplats med pågående verksamhet. Kommunen kommer dock att samverka med exploatören och entreprenörer för att om möjligt hitta temporära lösningar för att gångtrafikanter ska kunna ta sig runt Munksjön under byggtiden.

Kajen längs västra Munksjön ska sedan förlängas och slutligen bindas ihop och bilda ett komplett gångstråk runt sjön. Det återstår fortfarande mycket arbete och kommunen kommer löpande uppdatera med information om temporära lösningar samt när gångstråket förväntas vara färdigbyggt.