search
Sök
menu
Meny
Sök

Färdigt gångstråk utmed Munksjön dröjer – tillfällig lösning på gång

etikett

Den nybyggda Munksjökajen har varit en återvändsgränd under en längre tid. Ett färdigt gångstråk utmed Munksjön förbi bostadsområdet Munksjöstaden dröjer ett litet tag till, men just nu jobbar vi på att öppna upp ett tillfälligt gångstråk vid den västra delen av sjön.

Kartbild över del av Munksjöstaden.

Idag är gångstråket en återvändsgränd.

Kommunen jobbar just nu med att inom kort kunna öppna upp ett tillfälligt komplett gångstråk förbi Munksjöstaden. Eftersom utbyggnadsområdet fortsatt är en byggarbetsplats med pågående verksamhet behöver vi samverka med exploatören och entreprenörer, jobba med tillfälliga lösningar, säkra avspärrningar och passager för att hitta bra temporära lösningar för att du som gångtrafikant ska kunna ta dig runt Munksjön tryggt och säkert under byggtiden.

Kajen längs västra Munksjön ska sedan förlängas och slutligen bindas ihop och bilda ett komplett gångstråk runt sjön. Det återstår fortfarande mycket arbete och kommunen kommer löpande uppdatera med information om temporära lösningar samt när gångstråket förväntas vara färdigbyggt.