Felparkerade elsparkcyklar är förbjudet – så jobbar kommunen

etikett

Sedan september i år får du inte köra elsparkcykel på gångbanor och trottoarer, eller parkera den på annat ställe än på markerade parkeringsplatser för elsparkcyklar eller i cykelställ. Nu har Jönköpings kommun gjort en första oannonserad kontroll för att se hur Jönköpingsborna följer dessa trafikregler.

Idag finns särskilda parkeringsplatser för elsparkcyklar i form av parkeringsrutor, och kommunen har verktyg för att ta hand om de elsparkcyklar som parkerats fel och därmed utgör trafikfara på gångbanor, trottoarer och cykelvägar.

Under onsdagseftermiddagen den 30 november genomfördes en kontroll av felparkerade elsparkcyklar av Jönköpings kommun tillsammans med Polisen i Jönköping, som under eftermiddagen flyttade åtta elsparkcyklar till rätt uppställningsplats. Kontrollen var den första av kommande rutinkontroller, som kommer genomföras kontinuerligt av kommunens parkeringsövervakare. Kommunen har rätt att ta ut en avgift per felparkerad elsparkcykel.

Så jobbar kommunen

Trafikfara och minskad framkomlighet – det är två problem som uppstår när en elsparkcykel parkeras felaktigt, som när den ställs tvärs över trottoaren. I september i år blev det förbjudet att parkera elsparkcyklar på annan plats än vid befintliga uppställningsplatser som cykelställ, samtidigt som det blev förbjudet att köra elsparkcyklar på gångbanor och trottoarer. Numera gäller nämligen samma trafikregler för elsparkcyklar som för cyklar och elcyklar.

Parkeringsruta för elsparkcyklar.

Parkeringsruta för elsparkcyklar.

Under hösten har särskilda uppställningsplatser för elsparkcyklar tagits fram i form av målade parkeringsrutor markerade med elsparkcyklar.

– Finns det ingen markerad parkeringsplats specifikt för elsparkcyklar ska du parkera din elsparkcykel i ett cykelställ. Vi har idag ett femtiotal målade parkeringsrutor i stadskärnan, framåt kan vi utvärdera och titta på i vilken utsträckning de används, och tillsätta fler eller komplettera med skyltar för att tydliggöra parkeringsplatsen, säger Carlos Trischler Castillo, trafikingenjör på stadsbyggnadskontoret.

Rätt att flytta elsparkcyklar

I samband med att förbuden blev verklighet fick också kommunen och Polisen rätt att forsla bort felparkerade elsparkcyklar, ett arbete som påbörjats under senhösten. För kommunens del är det idag tekniska kontorets parkeringsövervakare som ansvarar för att ta hand om de elsparkcyklar som utgör trafikfara.

– Vi vill givetvis att den som kör elsparkcykel respekterar trafikreglerna och parkerar på markerad plats eller i ett cykelställ. Felparkerade elsparkcyklar som står tvärsöver en gång- och cykelväg är både ett hinder för framkomligheten men också stor trafikfara, här har varje användare ett ansvar att följa trafikreglerna, säger Anders Holt Busk, verksamhetschef på parkeringsverksamheten.

Huvudregeln är att en felparkerad elsparkcykel ska flyttas till närmsta uppställningsplats eller cykelställ, men det kan också vara aktuellt att beslagta dem till ett förvaringsställe, dit företagen kan komma och hämta ut elsparkcyklar mot en avgift.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för elsparkcyklar i Jönköpings kommun

alternativ text ska alltid skrivas. Beskriv bilden vad den föreställer