search
Sök
menu
Meny
Sök

Fjärrvärmearbete påverkar Dalagatan och Karlavägen

Perioden 3 maj till 9 juli 2021 kommer Jönköpings energi jobba på etappen Dalagatan och del av Karlavägen.

Jönköping Energi gräver en ny fjärrvärmeledning som ska gå från kraftvärmeverket i Torsvik till centrala Jönköping.

Så här går det till

  • Jönköpings energi kommer att arbeta på sträckan mellan 3 maj och 9 juli 2021.
  • Fjärrvärmeledningen kommer att grävas ner på den västra sidan av sträckan från Södergatan fram till Friaredalen. Se kartan nedan.
  • Arbetet sker i två etapper.
  • Arbetsprocessen innebär att man kommer schakta, lägga i fjärrvärmerör och fylla igen så att vägen blir körduglig. Till hösten kommer det sedan att bli en slutlig asfaltering med en ny cykelväg på västra sidan av vägen.

Så påverkas du

  • Vägen stängs av för genomfartstrafik men samhällsfunktioner och boende längs med sträckan kommer kunna åka på sträckan längs en enkelriktad väg på östra delen av vägen.
  • Gång och cykeltrafik prioriteras och kan passera med viss omledning.
  • Tyvärr kommer det stundvis bli trångt på sträckan med begränsad framkomlighet på grund av byggfordon.

Jönköpings energi jobbar på att störa så lite som det går och tackar för tålamodet. Vänligen följ skyltar och anvisningar på plats och hör av dig till Jönköpings energi vid frågor.

Jönköpings energi: Fjärrvärmeprojektet Länk till annan webbplats.

Kartbild Dalagatan.

Den blå streckade linjen visar var arbetet kommer ske.

Publicerad: