search
Sök
menu
Meny
Sök

Fler elsparkcyklar för uthyrning i Jönköping

Måndagen den 10 maj etablerar en ny aktör som fått tillstånd elsparkcyklar i Jönköping. Det är bolaget Tier. Även den befintliga aktören Qick kommer öka antalet elsparkcyklar vilket gör att det från mitten av maj kommer finnas upp till 450 elsparkcyklar i centrala Jönköping.

–Vi tror att vi kan hantera fler elsparkcyklar än vi har haft. Det är svårt att veta exakt var gränsen går, men i nuläget har vi bedömt denna gräns som rimlig, men självklart behöver vi utvärdera detta efterhand, säger Emma Svärd, verksamhetschef på stadsbyggnadskontoret.

–De som använder elsparkcyklarna behöver verkligen visa om detta är någonting vi ska ha i vår stad. Man måste tänka på att det finns personer med en funktionsnedsättning som kan råka illa ut. Vår uppmaning är att alltid parkera elsparkcykeln i eller intill ett cykelställ. Det är där vi tycker de ska parkeras, säger Emma.

Kommunen kommer skylta tydligare var det är lämpligt att parkera. Eventuellt kommer ytterligare informationsinsatser krävas för att alla ska veta hur man bidrar till en trevlig och trafiksäker stadsmiljö där alla kan ta sig fram.

Bolagen har fått polistillstånd där kommunen ställer villkor. Tiers tillstånd sträcker sig till 9 maj 2022 och Qick som sagt upp sitt tidigare tillstånd har fått ett nytt tillstånd fram till den 16 maj 2022.

Ett ytterligare krav som kommunen ställt är att cyklarna ska vara utrustade med dubbelställ för uppställning.

–Vi kommer under året fortsätta planera och utvärdera på vilket sätt vi ska fortsätta jobba med elsparkcyklar i Jönköping, säger Emma Svärd.

Den som ser en elsparkcykel som är parkerad på ett felaktigt sätt ska anmäla det till respektive aktör

Läs mer om reglerna för elsparkcyklar

Publicerad: