Fler röstningsmöjligheter vid valet 2022

etikett

Vid de Allmänna valen 2022 erbjuds flera nya platser att rösta på. Valnämnden har bland annat tagit ett beslut om att för första gången erbjuda drive in-röstning på Asecs parkering.

Drive in-röstning kommer att vara möjlig vardagar under perioden 24 augusti till och med den 9 september, det vill säga under nästan hela perioden för förtidsröstning. Drive in-röstningen kommer att ske i ett tält på en del av Asecs parkering. Medborgarna kommer att köra in bilarna i tältet, i två körfält (möjlighet finns även för cyklande att cykla in och rösta). Väl inne i tältet går man ur bilen, väljer sina valsedlar, får sina kuvert, går bakom valskärm och lämnar därefter sin röst till röstmottagare vid mottagningsbordet.

Syftet med att erbjuda drive in-röstning är dels en ökad tillgänglighet genom att erbjuda förtidsröstning i en lokal som är lätt att komma till med bil eller cykel. Men också för att möta ett förändrat beteende efter pandemin och med ett eventuellt fortsatt läge med smittspridning av Covid-19. Drive in-röstningen genomförs som ett test som sedan utvärderas efter valet.

Röstning på träffpunkter

Utöver den möjlighet till röstning som tidigare erbjudits för boende på äldreboenden i kommunen kommer nu även röstning att erbjudas på sju dagliga verksamheter eller träffpunkter för personer vid funktionshinderomsorgens verksamheter. Detta för att göra det än mer tillgängligt att rösta.

En annan nyhet inför valet är att även Torsvik kommer få en lokal för förtidsröstning. Torsvik är ett område med mycket folk i rörelse och därför ska en röstningslokal i området göra det enklare för medborgarna att kunna rösta.

Mer information om valet, röstningslokaler med mera kommer att kommuniceras längre fram.