search
Sök
menu
Meny

Föräldrars egna önskemål, om stöd i föräldraskapet

I september frågade kommunen föräldrar, via en webbenkät, vad de önskar och behöver för stöd i sitt föräldraskap. Nu kan du ta del av resultatet.

barn och föräldrar

Via en webbenkät har kommunen frågat föräldrar om när, hur och var de vill ha stöd i sitt föräldraskap. Fler än 3 000 föräldrar har svarat – tack till alla er!

Skolan och familjecentralen viktiga platser

Svaren visar att föräldrarna föredrar att ta del av det generella föräldraskapsstödet i samband med föräldramöten i förskola och skola, via föreläsningar samt som information via webben.

Skolan och familjecentralen är de platser som flest föräldrar vet att de kan vända sig till för att få stöd.

Relationer, konflikter, trygghet och umgänge viktiga frågor

Föräldrar anser att de viktigaste frågorna att diskutera är trygghet, respekt, konflikter, relationen barn - föräldrar samt barnens umgänge (på nätet och i vardagslivet).

Satsning för ett utökat generellt föräldrastöd

Kommunen gör en satsning för att utöka det generella stödet till alla föräldrar som har barn upp till 18 år. Enkäten är en del i det arbetet.

Här kan du ta del av hela enkätresultatet.

Publicerad: 2017-11-27 12.08