Förändringar för påskeldar på Ekhagsravinen, Sannabadet och Vipevägen

etikett

En påskbrasa som brinner på en äng.

Foto: Johnér Bildbyrå

Den som önskar använda kommunal mark, för olika syften, måste ansöka om detta hos kommunen. Detta gäller även för påskeldar.

Kommunen har tidigare år upplåtit mark för påskeldar på tre platser utan att ha haft någon ansvarig för eldarna. Det har även varit kommunen som fått hantera rishögarnas storlek, att eldarna har släckts och att det städats efteråt. Kommunen har nu sett över detta och beslutat att upplåtelse av marken ska ansökas om på samma sätt som för övrig kommunal mark.

Det betyder att kommunen inte kommer medverka till några påskeldar på Ekhagsravinen, Sannabadet eller Vipevägen framöver. Skyltar om detta finns på plats eller kommer att sättas upp. Däremot finns fortfarande möjlighet om någon önskar ta över ansvaret och ansöka om att få utnyttja kommunens mark. Viktigast för oss att vi behandlar alla lika och att det finns en ansvarig för varje arrangemang i kommunen. I detta fall eldarna.

Då påsken närmar sig vill vi uppmärksamma er som vill anordna en påskeld att ni behöver anmäla detta till räddningstjänsten. Detta gäller både på egen eller annans mark. Även polistillstånd kan behövas för eldar på allmän plats samt för att skjuta fyrverkerier.

Anmäl din påskeld till räddningstjänsten

Eldning på annans mark

Om någon annan är markägare, till exempel kommunen, behöver du markägarens tillåtelse för att använda marken.

Ansök att använda kommunens mark

Slänga trädgårdsavfall eller annat avfall

För er som vill slänga trädgårdsavfall, byggmaterial eller annat avfall hänvisar vi till kommunens sortergårdar.

Till June avfalls webbplats Länk till annan webbplats.

Relaterade notiser