search
Sök
menu
Meny

Förändringar i socialförvaltningens taxor och avgifter

En av flera åtgärder för att få socialförvaltningens ekonomi i balans har varit att är att se över förvaltningens taxor och avgifter, som är låga i jämförelse med andra jämförbara kommuner.

Efter ett antal år med underskott i socialförvaltningen har socialförvaltningen fått ett tydligt uppdrag av Kommunstyrelsen att få ordning på ekonomin. Dessutom har socialförvaltningen fått ramar som innehåller krav på besparingar, vilket gör att vi behöver göra anpassningar. Snävare ramar beror på att kommunens kostnader ökar mer än intäkterna framöver.

Måltidsavgifter som förändras:

Avgiften för måltider höjs för dig som bor på äldreboende eller gruppboende

Avgiften för måltider höjs med 420 kr per månad för dig som bor på äldreboende eller gruppboende. Den nya avgiften är 3 600 kr per månad.

Denna höjning gäller från och med den 1 januari 2020.

Avgiften för måltider höjs för dig som vistas på korttidsboende

Avgiften för måltider höjs med 14 kr per dygn för dig som vistas på korttidsboende. Den nya avgiften är 120 kr per dygn.

Denna höjning gäller från och med den 1 januari 2020.

Avgiften för måltider höjs för dig som bor på äldreboende med hemtjänst

Avgiften för måltider höjs till 30 kr för frukost, 60 kr för lunch och 30 kr för kvällsmat per dag.

Denna höjning gäller från och med den 1 januari 2020.

Avgiften för måltider höjs för dig som bor i eget boende

Avgiften för lunchmåltid höjs med 7 kronor. Den nya avgiften 60 kr per portion.

Denna höjning gäller från och med den 1 januari 2020.

Vård- och omsorgsavgifter som förändras:

Avgiften för hemtjänst ändras och höjs

Modellen för hur hemtjänstavgiften räknas ut ändras. Tills nu har du betalat utifrån fasta nivåer beroende på hur mycket hjälp du har haft behov av. Framöver kommer du betala en kostnad utifrån det antal timmar du är beviljade hjälp.

Den nya avgiften blir 450 kr/timme.

Förändringen gäller från och med den 1 januari 2020.

Avgiften för boendestöd höjs

Avgiften för dig som har boendestöd höjs med 194 kronor per månad. Den nya avgiften blir 388 kronor per månad.

Förändringen gäller från och med den 1 januari 2020.

Avgift införs för hälso- och sjukvård:

Avgift för dig som är registrerad i hemsjukvården

Du kommer att få betala en avgift på 400 kronor per månad.

Detta börjar gälla från och med den 1 februari 2020.

Avgift för dig som får enstaka besök av hälso- och sjukvårdsteam

Du kommer att få betala 200 kr för enstaka besök, men max 400 kr per månad.

Detta börjar gälla från och med den 1 mars 2020.

Maxtaxa för vård- och omsorg samt hälso- och sjukvård:

Avgifterna för vård- och omsorg samt hälso- och sjukvård räknas samman och den totala avgiften för dessa insatser är tillsammans max 2125 kronor per månad. Avgifter för hyra och måltider ingår inte i maxtaxan.

Kommunen beräknar ditt avgiftsutrymme med hjälp av de inkomster som du redovisar. Endast du som har avgiftsutrymme får betala avgift för det stöd du får. Om du saknar avgiftsutrymme kan ingen avgift tas ut.

Nytt från och med 2020 är att den maxtaxan gäller per person individuellt och att den tidigare gemensamma maxtaxa som funnits för sambo/makar upphör att gälla. Detta införs under våren 2020.

Avgifter för personer bosatta i äldreboende med helinackordering

Avgifter för personer bosatta i äldreboende med hemtjänstsavgift

Avgift för hjälp i hemmet

Avgifter för hemsjukvård och hemrehabilitering

Publicerad: 2020-02-18 13.35