search
Sök
menu
Meny
Sök
Barn som cyklar på stig i skogen.

Förbättring av spår i Axamo

Hösten 2020 var mycket blöt. Det visade sig bland annat i elljusspåren i Axamo. Flera kommuninvånarna hörde av sig och påpekade att spåren i Axamoskogens motionsanläggning var för blöta att gå och springa i.

Spåren i Axamo sköts av föreningen Axamo motion, men marken och skogen ägs av Jönköpings kommun som nyligen varit och avverkat skog i området. När marken som fått skador vid avverkningen gjordes i ordning förbättrades också delar av spåren som vi fick in synpunkter på i höstas.

Varför stenmjöl?

Materialet, grus och stenmjöl, är utvalt då det är naturmaterial med lång hållbarhet, det är också bra att gå och springa på. Först ligger ett bärlager med grövre grus och ovanpå det ett lager med stenmjöl. Det blir ett plant underlag som gör det lätt för de flesta att ta sig fram på, även de som kommer med rullator, rullstol och barnvagn. Sträckan som fått ett upprustning är drygt 700 meter lång.

Publicerad: