etikett

två barn som gungar. 

Föreningar: sök bidrag till aktiviteter under sommarlovet

etikett

Vill och kan er förening arrangera meningsfulla aktiviteter under sommarlovet – då kan ni också söka bidrag till dessa av kultur- och fritidsförvaltningen.

Alla föreningar i Jönköpings kommun är välkomna att söka bidrag för att tillsammans skapa ett minnesvärt sommarlov för kommunens lovlediga. Som förening behöver ni inte ha ansökt om stöd tidigare, eller vara bidragsberättigade hos kultur- o ch fritidsnämnde, för att ansöka om detta bidrag till sommarlovsaktiviteter.

För att kunna söka och få bidrag till aktiviteter under sommarlovet ska de vara för barn och ungdomar 6–19 år, gratis att delta i, arrangeras mellan 19 juni och 20 augusti. Aktiviteterna ska arrangeras i de prioriterade områdena eller landsbygden i kommunen.

I ansökan ska det tydligt framgå vad bidraget ska användas till. Maxbeloppet att söka är 150 000 kronor.

Vilka föreningar kan söka?

Föreningar som uppfyller följande krav får söka:

 • Föreningen har ett organisationsnummer och sitt säte i Jönköpings kommun
 • Föreningen uppfyller kultur- och fritidsnämndens värdegrund
 • Föreningen har en styrelse och revisor
 • Föreningen har en rutin för att kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har direktkontakt med barn och ungdomar
 • Föreningen har plusgiro eller bankgiro
 • Även om er förening i vanliga fall inte bedriver verksamhet på ett prioriterat område, men som vill genomföra en aktivitet under sommaren kan söka. En målsättning ska då vara att få barn- och unga att vilja fortsätta i föreningen även efter sommarlovet.

Krav på aktiviteterna – vad krävs för att få bidrag?

 • Aktiviteterna ska vara gratis, bidra till jämlika förutsättningar, motverka segregation och vara riktade till kommunens prioriterade områden (Huskvarna söder, Öxnehaga, Österängen-Ekhagen och Råslätt) eller landsbygd (se karta via länken nedan, orter utanför den gråa delen av kartan räknas som landsbygd).
 • Även om er förening i vanliga fall inte bedriver verksamhet på ett prioriterat område, men som vill genomföra en aktivitet under sommaren kan söka. En målsättning ska då vara att få barn- och unga att vilja fortsätta i föreningen även efter sommarlovet.
 • Målgruppen för aktiviteterna ska vara barn och ungdomar i åldern 6–19 år
 • Aktiviteterna ska genomföras under perioden 19 juni–20 augusti
 • Föreningen ansvarar för marknadsföring av de aktiviteter som ni arrangerar. Aktiviteterna ska också läggas in i lovkalendern så de visas på jonkoping.se/sommarlov* för att nå så många lovlediga som möjligt.
 • Aktiviterna är öppna för alla

  *) sommarlovskalendern öppnas efter påsklovet

Här lägger ni in aktiviterna till skolloven

Bedömning – hur görs urvalet bland sökande föreningar?

Inkomna ansökningar bedöms efter följande kriterier (utan inbördes ordning):

 • Kvalitet på aktiviteterna
 • Kvantitet på aktiviteterna
 • Aktiviteter som genomförs kontinuerligt eller vid tillfällen då få andra aktiviteter genomförs
 • Inkluderande aktiviteter, med det menar vi enkla aktiviteter där många kan delta utan några förkunskaper
 • En blandning av kultur- och fritidsaktiviteter
 • Bedömning görs också utifrån utbudet för hela sommarlovet. Vi gör prioriteringar för att det ska finnas aktiviteter under hela sommarlovet.

Hur mycket bidrag kan föreningen få, och när?

 • föreningen ska i ansökan specificera vad bidraget ska användas till.
 • en förening kan max ansöka om 150 000 kr.
 • 50 procent av beviljad summa kan utbetalas i förskott om behov finns, resterande efter godkänd redovisning.

Föreningar kan söka till och med den 16 april här!

Ansökan är öppen mellan 17 mars och 16 april.


Ansökan görs via föreningsportalen/mina sidor

https://jonkoping.actorsmartbook.se/ Länk till annan webbplats.

Har ni som förening inte ansökt om bidrag via föreningsportalen kontakta oss för att få hjälp och instruktioner:

Leif Bengtzohn
leif.bengtzohn@jonkoping.se
036-10 63 91

Christina Forsmark
christina.forsmark@jonkoping.se
036-10 66 92

Idriz Bytyci
idriz.bytyci@jonkoping.se
036-10 63 97