search
Sök
menu
Meny

Föreningsöversyn – kulturföreningar

Kultur- och fritidsnämnden beslutade i december 2019 att genomföra en översyn för att ta reda på vilka föreningar som blir bidragsberättigade enligt det nya regelsystemet.

Den politiska arbetsgruppen har tagit fram tre kriterier som ligger till grund för nämndens beslut, formalia, föreningstyp/föreningskategori och värdegrund:

87 föreningar har ansökt om att bli bidragsberättigade enligt det nya regelsystemet. Många har haft svårt att få fram begärda handlingar vilket till viss del beror på den pågående pandemin. Men ansökningarna har också kunnat kompletteras efter sista ansökningsdag och det går bra att ansöka om att bli bidragsberättigad vid senare tillfälle.

Sökande föreningar får besked om kultur- och fritidsnämndens beslut och fortsatt hantering via föreningsportalen. Det sker när protokollet är justerat drygt två veckor efter nämndens sammanträde (beslutet togs 2020-10-07).

Med hänsyn till den pågående pandemin tillämpas för närvarande ett särskilt regelsystem. ”Bidrag till kulturföreningar för arrangemang och projekt – Tillfälliga regler med anledning av Corona covid-19.” Detta regelsystem gäller tillsvidare.

Publicerad: 2020-10-08 11.55