search
Sök
menu
Meny
Sök

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter, nytt lagförslag

Regeringen föreslår en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen tar även i beaktande att nya produkter kan lanseras.

Tobaksfria nikotinprodukter avser bland annat det tobaksfria snuset eller vita snuset som det också kallas.

Den föreslagna lagstiftningen innebär bland annat att:

  • detaljhandlare måste anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter
  • produkterna kommer bara få säljas till den som fyllt 18 år
  • den som säljer produkterna ska förvissa sig om mottagarens ålder
  • inne på varje försäljningsställe ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år
  • det kommer finnas bestämmelser för hur förpackningarna får se ut och på vilket sätt de ska vara märkta med hälsovarning
  • marknadsföringen av produkterna kommer behöva ses över på försäljningsstället

Som kompletterande bestämmelser till lagen förväntas även förordning om tobaksfria nikotinprodukter införas. Syftet med den nya lagen är att skydda, framför allt barn och unga, mot beroendeframkallande produkter.

Mer information till försäljningställen efter beslut
Riksdagen tar beslut den 21 juni om lagen ska träda i kraft 1 augusti. Efter att Riksdagen tagit beslut, tar tillståndsenheten kontakt med nuvarande försäljningsställen. Vi kommer även uppdatera vår webbplats.

Mer information om hur man ska anmäla sin försäljning kommer alltså först efter beslut.

Publicerad: