Försvarsmakten övar i Jönköpings kommun

Person i skyddsdräkt försöker avlägsna mina
etikett

Mellan den 9-26 maj kommer Försvarsmakten att genomföra tre övningar i Jönköpings respektive Vaggeryds kommun.

Övningarna som kommer att genomföras är Våreld 22, Luftförsvarsövning 22 samt Swedec EOD Exercise 22. Syftet med övningarna är att bidra till ett starkare försvar och att öka Försvarsmaktens samlade förmåga till att möta angrepp på Sverige.

Hur påverkar det dig?

I samband med övningarna kommer högre ljudnivåer förekomma och militära fordon kommer att röra sig i anslutning till övningsområdena. Verksamheten pågår dygnet runt, företrädesvis dagtid, under hela övningsperioden.

Våreld 22

Den 9-13 maj övar armén förmågan indirekt eld. Det inkluderar skarpskjutning av artilleri och granatkastare på Skillingaryds skjutfält. Buller kommer att förekomma under dagtid och eventuellt även kvällstid. Även resten av angiven tid kommer markstridsmoment genomföras på fältet.

Luftförsvarsövning 22

Mellan den 16-26 maj genomförs Luftförsvarsövning 22 i Jönköping. Under luftfartsövningen kommer buller från flygverksamheten att höras.

Swedec EOD Exercise 22

Swedec EOD Exercise 22 genomförs 18-25 maj. En del av momenten kommer att genomföras i centrala Jönköping och röjning av ammunition och minor kommer att förekomma.

Mer information

Du hittar mer information om respektive övning på Försvarsmaktens hemsida.

Information om Våreld 22 Länk till annan webbplats.

Information om Luftfartsövning 22 Länk till annan webbplats.