search
Sök
menu
Meny

Frågor och svar om maxtaxa för barnomsorgsavgift

Måndagen den 28 oktober informerades de vårdnadshavare, som efter påminnelse inte registrerat sina inkomstuppgifter i barnwebben, om att deras avgift för barnomsorg kommer att höjas till maxtaxans högsta nivå.

Efter det att informationen skickats ut har frågorna till Jönköpings kommuns kontaktcenter och utbildningsförvaltningens administratörer varit många. Här hittar du svaren på de mest förekommande frågorna:

Jag har inte registrera min inkomst. Kan jag göra det i efterhand?

Har du inte lämnat inkomst efter att ha blivit uppmanad, har maxtaxa registrerat. Mejla din administratör med dina uppgifter så görs en manuell registrering av din inkomst och maxtaxan tas bort.

Om jag registrerar min inkomst nu, försvinner då maxtaxan?

Nej, maxtaxan måste tas bort av administratör. Lämna ny inkomst och kontakta administratör (via mejl) för att se så maxtaxan har tagits bort.

Jag har lämnat inkomst men har ändå fått maxtaxa, varför?

Om du registrerat din inkomst bakåt i tiden så har systemet känt av att det är för lång tid sedan du uppdaterade din inkomst. Därför har du fått en ny uppmaning och sedan debiterats maxtaxa. Mejla dina aktuella uppgifter till din administratör så görs en ny registrering av din inkomst och maxtaxan tas bort.

Jag ser inkomsten för min före detta, måste jag ange inkomsten för hen?

Administratören måste få information om att familjen har delats och kan då dela familjen till nästkommande månad (ej bakåt i tiden). Innan dess måste sammanboendes inkomst registreras. Har er familj delats kontakta din administratör så den kan dela familjen.

Om jag inte har någon avgift nu, kommer det börja gå ut avgift om jag fått maxtaxa?

Om du tidigare haft inkomst 0kr/månad kommer det gå ut avgift om du fått maxtaxa. Har du ett barn som går allmän förskola, eller är inskrivet på delegationsbeslut avgift 0kr så kommer detta inte påverka din avgift.

Kontaktuppgifter till administratörerna för barnomsorgsavgift

Läs mer om avgifter för förskola och familjedaghem

Läs mer om avgifter för fritidshem

Publicerad: 2019-11-14 17.01