Friluftsforum – med fokus på en ny plan för friluftslivet

etikett

alternativ text ska alltid skrivas. Beskriv bilden vad den föreställer

Friluftsforum arrangeras torsdag 17 november.

Den 17 november påbörjas arbetet med den nya planen för friluftslivet i Jönköpings kommun. Nyttjar din förening naturen som arena – se till att vara med i arbetet med den nya planen.

Friluftsforum är ett möte där föreningar, organisationer, naturturismföretag, tjänstepersoner, politiker och andra träffas och diskuterar hur vi gemensamt kan utveckla friluftslivet i Jönköpings kommun. Den nu gällande Plan för Friluftsliv gäller för perioden 2018-2023. Under Friluftsforum påbörjar vi arbetet med att ta fram en ny plan för friluftsliv.

Delta gärna flera personer från samma organisation. Vi eftersträvar en bred representation och hoppas alla som använder naturen som arena vill bidra till att ta fram en ny plan för friluftsliv.
Det bjuds på fika och mat under kvällen.

När: Torsdag 17 november 2022, kl. 17.30–19.30,
mingelfika från 16.30.

Var: Ödlan, Syrgasvägen 7.
Sista dag för anmälan är 10 november, anmäl dig gärna tidigare.

Här anmäler du dig till Friluftsforum Länk till annan webbplats.