search
Sök
menu
Meny

Gång- och cykelvägar i Friaredalen stängs av

Delar av Friaredalen stängs av vecka 1-19 2021 med anledning av Jönköpings Energis fjärrvärmearbete. Arbetet berör några av gång- och cykelvägarna samt lekplatsen.

Jönköpings Energi ökar kapaciteten i fjärrvärmenätet. Nu bygger de en 12 kilometer lång ledning från kraftvärmeverket i Torsvik till centrala Jönköping. En etapp är Friaredalen och därför är delar av parken avstängd under byggtiden.

Lekplatsen är delvis avstängd. När arbetet med fjärrvärmen är klart kommer en ny klätterställning till parken. Lekplatsen öppnar igen sommaren 2021.

De gång- och cykelvägar som påverkas är markerade på kartan. Skyltar finns även på platsen.

Karta över fjärrvärmearbetet i Friaredalen.

Publicerad: