Globala kommunutbyten för en mer jämställd värld

etikett

15-16 maj får Jönköpings kommun besök av Zambiska tjänstepersoner med syfte att utbyta erfarenheter inom gemensamma frågor.

Besökets syftet är också att visa upp hur en svensk kommun är organiserad och hur man arbetar på kommunnivå samt att ta del av och utbyta erfarenhet av hur man i Sverige arbetar med liknande frågor. Det är ett team med tre kommunala tjänstepersoner från Livingstone i Zambia som besöker kommunen.

Teamen är deltagare i ett internationellt utbildningsprogram som drivs av ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati. Programmet är 18 månader och syftar till att utbilda och stärka deltagarna i sina roller med fokus på demokrati och jämställdhetsfrågor. Ett av inslagen är alltså att besöka Sverige, den så kallade Sverigefasen, och få ta del av hur svenska myndigheter arbetar och är organiserade.

Jönköping är en av sju svenska kommun/regioner som under dessa dagar får besök av var sitt team från ICLD:s program.

-Vi är stolta att få vara en av de kommuner som får visa upp vårt arbete internationellt och bidra med kunskapsöverföring och erfarenheter om hur det fungerar hos oss i Sverige . Denna typ av globalt utbyte på kommunnivå berikar såväl våra besökare som oss själva , säger Chantal Coté, internationell strateg på Jönköpings kommun

För mer info och för att eventuellt delta i något av besöken, kontakta Chantal Coté chantal.cote@jonkoping.se,