utsikt över åkrar och röda hus.

Grannskapsinitiativet – stöttar ideella föreningars projekt

etikett

För levande, öppna och tillgängliga grannskap. Genom snabba stöd till projekt i närområdet vill stiftelsen stärka gemenskapen mellan människor och bidra till ökat välbefinnande och hälsa.

Ideella föreningar av olika slag kan söka. För inspiration, gå in under exempel på projekt som fått stöd.

Det är postkodstiftelen som står bakom.

Här hittar du mer om stiftelsen och ansökan Länk till annan webbplats.