Granskning: Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare - centrala tätorten

Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare tas fram för att ha beredskap när Jönköpings kommun växer. Arbetet är uppdelat i två delar: centrala tätorten och mindre tätorter och landsbygden. Nu är den första delen ute på granskning.

I Jönköpings kommun blir vi ca 1500 fler invånare per år. I takt med att invånarantalet växer ökar även behovet av såväl bostäder, industrimark, skola, transport, vård och omsorg. Vi behöver ha en långsiktig plan för att kunna växa på ett hållbart sätt, därför har politikerna beslutat att ta fram Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare, som kommer bli kommunens nya översiktsplan.

Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare är uppdelat i två delar, en för centrala tätorten och en för mindre tätorter och landsbygden. Ett förslag på första delen, som innefattar centrala tätorten och stadsnära kommundelar, var ute på samråd april-juni 2021, och de många synpunkter som kom in då har sedan dess bearbetats. Nu finns ett uppdaterat förslag på Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare - centrala tätorten ute på granskning. Det innebär att du kan ta del av det uppdaterade förslaget och lämna in synpunkter fram till 6 juni 2022 (förlängd tidplan). Tillsammans formar vi framtidens Jönköping.

Läs mer: Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare - ny översiktsplan

Publicerad: