etikett

Ellen Strand samt
ordförande Linda Källeholm BARNARP IF. 

Ellen Strand, styrelseledamot och Linda Källeholm, ordförande i Barnarps IF har jobbat hårt och med gott resultat för att få till ett elljusspår i Barnarp. Grattis alla i Barnarp och bra jobbat Barnarps IF.

Grattis alla i Barnarp

etikett

Tack vare Barnarps IF så kan alla promenera, springa och lufsa på ett upplyst motionsspår under den mörka delen av året och sena kvällar.

Motionsspåret i Barnarp har blivit ett elljusspår med drygt 70 LEDlampor som lyser upp 2,5 kilometersslingan.

Barnarps IF har framgångsrikt sökt bidrag och har fullfinansierat projektet som kostat nästan två miljoner kronor.

Officiell invigning av spåret ägde rum den 18 mars med bland annat maskeradlopp för de yngre barnen. Roligt tyckte de som var med.

Bidrag har föreningen fått av kultur- och fritidsförvaltningen samt LEADER Västra Småland.

invigning med maskeradlopp.