Här är de projekt som kan vinna årets stadsbyggnadspris

etikett

Stadsbyggnadspriset delar vi ut årligen till ett projekt färdigställt samma år, som bidrar till att utveckla stadsbilden i vår kommun. Här är de nominerade Stadsbyggnadspriset 2022 – nytt som samspelar med det gamla och renoveringar av äldre arkitektur, som på olika sätt bidrar till sin omgvning.

I år kom det in runt 30 förslag fördelat på de tre klasserna. En jury bestående av politiker och tjänstepersoner från stadsbyggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret har  besökt ett tjugotal av platserna och slutligen nominerat tolv av dessa.

– Det är viktigt för oss i juryn att titta på projekten i verkligheten och se hur de fungerar i sitt sammanhang. Avgörande för vilka vi väljer ut är att projekten svarar på våra tre kriterier för arkitektonisk kvalité från arkitekturstrategin: att det finns en tydlig arkitektonisk idé, hur det samspelar med sin miljö och hur det bidrar till sin omgivning, säger Bengt Mattias Carlsson, stadsarkitekt.

I juni antog kommunfullmäktige Jönköpings kommuns nya Arkitekturstrategi. Kärnan i strategin är att vi bara genom god samverkan kan höja den arkitektoniska nivån, alla projekt ska bygga vidare på våra orters identitet och skapa ett mervärde för invånarna i Jönköpings kommun. Stadsbyggnads­priset ska bidra till diskussion och utveckling av arkitekturen här.

– Genom Stadsbyggnadspriset kan vi på ett pedagogiskt sätt lyfta fram förebildliga projekt, och få en diskussion om hur vi utvecklar och vårdar våra gemensamma offentliga rum och arkitekturen i kommunen. Priset uppmärksammar hur det nya passar in mot det gamla, vilka nya innovationer som bidrar i vår egen tid och visar bra exempel på fina renoveringar av äldre arkitektur, säger Bengt Mattias.

De nominerade till Stadsbyggnadspriset 2022 är följande:

Nominerade i klassen god arkitektur

 1. Träbyn, Ekhagen – nybyggnation av studentbostäder
 2. Fyrklövern trygghetsboende på Sannaängen, Vättersnäs – nybyggnation
 3. Kvarter fyra på Skeppsbron, blandstadskvarter med parkeringshus, förskola och butiker - nybyggnation
 4. Gårdshusen, par- och radhus i trädstadsdelen på Kungsängen – nybyggnation
 5. Vågfabriken på Öster, flerbostadshus – nybyggnation

Nominerade i klassen god byggnadsvård

 1. Norra Strandgatan 14 – fasadrenovering
 2. Villovägar – fotobok som lyfter fram det moderna kulturarvet
 3. Rättarebostaden och stallet, Rosenlunds herrgård – renovering och ny användning

Nominerade i klassen god livsmiljö

 1. Magnus Ladulås plats – ny park med offentlig konst
 2. Tändstickshotellet och Brånebacken – nybyggnation
 3. Förskolegård, Månsarp – nybyggnation
 4. Tryckstegringsstationer, Råslätt, Huskvarna och Ljungarum – nybyggnation

Här kan du läsa mer om Stadsbyggnadspriset och se alla nominerade

Här kan du läsa mer om kommunens Arkitekturstrategi

alternativ text ska alltid skrivas. Beskriv bilden vad den föreställer

Fyrklövern - ett trygghetsboende på Sannaängen, Vättersnäs, är ett av projekten som är nominerade i klassen god arkitektur. Bilder på och motiveringar till samtliga nominerade finns på jonkoping.se/stadsbyggnadspriset

Lekfull förskolegård med lekstugor, en mindre asfalterad väg och en röd stuga. Gården är omgiven av skog.

Förskolegård i Månsarp, nominerad i klassen god livsmiljö. Bilder på och motiveringar till samtliga nominerade finns på jonkoping..se/stadsbyggnadspriset

Snötäckt park med träd i förgrunden. Del av Rosenlunds herrgård skymtar bakom träden.

Rättarebostaden och stallet, Rosenlunds herrgård är nominerat i klassen god byggnadsvård. Bilder på och motiveringar till samtliga nominerade finns på jonkoping.se/stadsbyggnadspriset