Har du fastighetsrättsliga frågor? Fråga lantmätaren

etikett

Person som använder ett lantmäteriinstrument.

I vår nya e-tjänst Fråga lantmätaren kan du som äger en fastighet inom Jönköpings kommun, eller har frågor kring fastigheter i kommunen, ställa dina fastighetsrättsliga frågor kommunens lantmätare.

Jönköpings kommuns lantmäteriavdelning har en egen lantmäterimyndighet som har ansvar för fastighetsbildningen inom vår kommun. Vi erbjuder rådgivning och service kring fastighetsrättsliga frågor.

Nu kan du ställa frågor till våra lantmätare direkt i en e-tjänst här på webben. Frågorna kan till exempel handla om olika lantmäteriförrättningar – som avstyckning och fastighetsreglering med flera. De kan också röra fastighetsgränser eller rättigheter såsom servitut eller gemensamhetsanläggningar.

Vi strävar efter att återkoppla till dig inom två arbetsdagar.

Här kan du läsa mer om lantmäteri och fastighetsbildning i Jönköpings kommun