Har du stöd från socialförvaltningen? Då får du snart en inkomstförfrågan.

Du som får stöd från socialförvaltningen (exempelvis trygghetslarm, matkorg, hemsjukvård, boendestöd, korttidsvård, särskilt boende) får snart ett brev där vi ber dig om dig att fylla i en blankett med uppgifter om dina inkomster. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna räkna ut hur mycket du ska betala i avgift för det stöd som du får.

Har du frågor om avgifter eller om inkomstförfrågan så hittar du svar på vanliga frågor under Avgift för stöd från socialförvaltningen, frågor och svar.

Avgift för stöd från socialförvaltningen, frågor och svar

Hittar du inte svaret på din fråga är du välkommen att kontakta oss via telefon: 036-10 50 00 eller via mejl: kontaktcenter@jonkoping.se

Publicerad: