Bild där det står Se hit i text

Hesa Fredrik testas den 7 mars

Måndagen den 7 mars klockan 15 är det dags för kontroll av utomhusvarningen och signalen Viktigt meddelande till allmänheten, även kallad Hesa Fredrik. Den signal du hör under dagen är alltså ett test – och trots omvärldsläget ingen anledning till oro.

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Det är en viktig del av Sveriges krisberedskap. För att kontrollera att signalen fungerar så testas den fyra gånger per år. I år testas signalen den 7 mars, 13 juni, 5 september och 5 december.

Om du skulle höra varningssignalen vid någon annan tid än vid provtillfällena ska du bege dig inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation och lyssna på din lokala radiokanal, Sveriges Radio P4, för mer information.

Det finns tre tillfällen då utomhussignalen kan användas:

1.Vid viktigt meddelande till allmänheten (VMA).
2.Som beredskapslarm vid fara för krig
3.Som flyglarm när faran för luftangrepp/attacker från t.ex. flygplan är stor.

Läs mer om VMA och varningssignalen – Krisinformation Länk till annan webbplats.

Information på fler språk än svenska Länk till annan webbplats.

Processbild av VMA - som förklarar signalen i bild

Så funkar Viktigt meddelande till allmänheten och varningssignalen

Publicerad: