search
Sök
menu
Meny

Hjälp oss att hitta skogsbränder!

Vi har under senast dygnet haft otroligt mycket blixtnedslag i vår och närliggande kommuner. Ett blixtnedslag i kombination med extremt hög brandrisk i skog och mark ger mycket stor risk för nya bränder i våra kommuner. 

Ett blixtnedslag kan ge upphov till en brand upp till tre dagar efter nedslaget. Räddningstjänstens vill hitta dessa potentiella bränder så tidigt som möjligt för att branden inte ska kunna byggas på i storlek och bli mer svårsläckt. Vi får stor hjälp av flygklubbarna att lokalisera bränder, men det räcker inte alltid.

I detta läge vill räddningstjänsten också be skogsägare och kommunmedborgare att hjälpa till att söka igenom skog och mark efter bränder.

Ni som har möjlighet… ge er ut i skog och mark och leta efter skogsbränder samtidigt som ni får en nyttig motionsrunda. En brand kan vara allt från en pyrande rökstrimma till synliga lågor. Rök och röklukt kan färdas lång väg, om ni känner att det luktar rök utomhus ska man alltid undersöka om man kan se eld med öppna lågor.

Hittar ni en brand så ring 112 och var beredd att lämna positionen på branden. Om ni har möjlighet så gör också släckförsök med vatten, granruska eller liknande. Vänta därefter in räddningstjänsten och visa vägen till branden.

Obs!!!
Kom ihåg att inte utsätta er själva för fara och var inte ute i skog och mark under tiden då åskväder råder!

Räddningstjänsten

Publicerad: 2018-08-10 09.17