Höjda avgifter 2023 för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

alternativ text ska alltid skrivas. Beskriv bilden vad den föreställer
etikett

Från 1 januari 2023 höjer vi avgifterna för dig som har barn i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Avgifterna baseras på ett beslut av Skolverket.

Skolverket beslutar varje år om ett nytt inkomsttak för maxtaxan i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Inkomsttaket för år 2023 är 54 830 kronor
Det innebär att du som har barn på förskola, fritidshem eller i pedagogisk omsorg kan komma att få betala en högre avgift till kommunen från och med nästa år. Den högsta avgiften du kan betala för ett barn under år 2023 är 1645 kronor per månad.

Här kan du läsa mer om avgifter för plats i förskola och pedagogisk omsorg

Här kan du läsa mer om avgifter för plats i fritidshem