HR-chef avslutar sin tjänst i Jönköpings kommun

etikett

Marita Schwartz lämnar sin tjänst som HR-chef efter ett gemensamt beslut mellan henne och Jönköpings kommun. Marita Schwartz har under sina drygt fyra år gjort betydelsefulla insatser, inte minst under åren med coronapandemin då kommunens verksamhet sattes på prov.

– Vi har under en tid diskuterat hur HR-arbetet ska ledas framåt i kommunen och har gemensamt kommit fram till att gå skilda vägar. Detta är den bästa lösningen för såväl Marita som för Jönköpings kommun, säger stadsdirektör Johan Fritz.

Marita Schwartz lämnade Jönköpings kommun den 12 mars. Totalt kommer 24 månadslöner att betalas ut i och med att anställningen avslutats. En tillförordnad HR-chef från avdelningen är tillsatt.

– Vi är medvetna om att detta handlar om mycket pengar. Det här är ett sätt som avtalsparter kan hantera enskilda ärenden, där det av olika anledningar behövs en lösning för att gå skilda vägar, säger stadsdirektör Johan Fritz.

Relaterade notiser