Hyr plats för matförsäljning på Vätterstranden i sommar

Personer som rör sig vid Vätterstranden

Många rör sig runt Vätterstranden under sommartid och nu vill vi utöka serviceutbudet i området. Därför kommer vi under juni-augusti att upplåta två mindre ytor för café och enklare matförsäljning.

Fram till den 22 april kan intresserade aktörer/verksamheter skicka in intresseanmälan om att hyra plats.

Här ligger försäljningsplatserna

Den ena platsen ligger söder om volleybollplanena och är till för försäljning av mat och dryck. Den andra platsen ligger i slutet av Spinnerigatan och är till för försäljning av glass och dryck. Platserna är utmärkta med ett kryss i kartbilderna nedan.

Försäljningsplats 1

Försäljningsplats 1 för mat och dryck, utmärkt med ett orange kryss i kartbilden. Klicka för större.

Försäljningsplats 2

Försäljningsplats 2 för glass och dryck, utmärkt med ett orange kryss i kartbilden. Klicka för större.

Viktigt att tänka på

När du tillfälligt hyr plats av oss, så står du för byggnad, el samt polistillstånd och betalar en avgift för markupplåtelsen till kommunen. Du får även själv söka eventuellt tillstånd för livsmedelshantering.

Skicka in din intresseanmälan!

Du som är intresserad av att hyra någon av platserna kan skicka in intresseanmälan till e-postadressen nedan. Beskriv ditt förslag till verksamhetskoncept i korta drag och bifoga bild/skiss över försäljningsställe i din intresseanmälan. Skicka din intresseanmälan till markupplatelse@jonkoping.se, senast den 22 april.

Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt att utifrån inlämnade förslag med beskrivning av koncept och gestaltning välja aktör direkt. Taxa utgår enligt av kommunfullmäktige antagen taxa.

Frågor

Vid frågor eller funderingar, vänligen kontakta markupplåtare Anders Hult, 036-10 51 06.

Läs mer om tillstånd, regler och tillsyn Länk till annan webbplats.

Publicerad: