Information om dataintrång på Vklass

etikett

Leverantören av Vklass upptäckte den 21 september att en användare exporterat elevers personuppgifter ur Vklass och publicerat på en webbplats.

Webbplatsen stängdes ned samma natt och det är därför inte möjligt att kontrollera vilka kommuner som drabbats och om Jönköpings kommun berörs.

Händelsen är polisanmäld och utreds av säkerhetspersonal och dataskyddsombud på Vklass. Vklass har vidtagit åtgärder för att incidenten inte ska kunna upprepas.

Jönköpings kommun hanterar incidenten i enlighet med fastställda rutiner med anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten.