Information om skabbräv

etikett

Räv som har angripits av skabb utgör en risk för spridning. Skabbangreppet försvagar räven och därför söker sig många av dem till bebyggelse för att finna mat i exempelvis komposter.

Observerar du skabbräv inom tätbebyggt område ska du anmäla det till Jönköpings kommun via 036-10 50 00. Vi skapar då ett ärende och tar kontakt med skyddsjägare. Jakt på skabbräv kan ta tid då rävarna hela tiden rör på sig och jägarna inte hinner fram till den plats där räven senast observerats.