Information om VA-arbetet i och vid Museiparken

etikett

Under vecka 20 börjar vi förberedelserna inför höstens VA-arbete som sker i och vid Museiparken. En del av VA-arbetet kommer att ske inne i parken, vilket innebär att vi tillfälligt behöver flytta på konstverket och plocka ned en del av muren.

Flytten av konstverket och nedtagningen av muren kommer att ske mellan vecka 20-22. Konstverket kommer att flyttas tillbaka till Museiparken när VA-arbetet är färdigt.

Under 2023 kommer vi även göra andra förbättringar i parken med fokus på trygghetsskapande åtgärder, bättre sittmöjligheter och jobba med tillgängligheten i parken.

Tidplan

Våren 2022: Flytt av konstverket från Museiparken.
Sommaren 2022: Förberedelser och planering av parkens utformning.
Hösten 2022: VA-arbetet i och vid Museiparken påbörjas. Färdigt hösten 2023. Projektering av parken påbörjas.
2023: Ombyggnad av parkmiljön i Museiparken.