search
Sök
menu
Meny
Sök

Ingen avrådan från bad vid Sannabadet längre

etikett

Kommunen avråder inte längre från bad vid Sannabadet på Vättersnäs efter att onsdagens provsvar kommit.

Vattenkvaliteten i Vättern vid Sannabadet bedöms som tjänligt med anmärkning. Det innebär att det inte är någon hälsorisk att bada där, enligt det senaste provet från den 20 juli.

Vattenprovet för E.coli hade ett värde på 488. Gränsen för otjänlig vattenkvalitet går vid värdet 1000.

Normalt tas inga prover av badvattnet vid Sannabadet eftersom det inte är ett officiellt friluftsbad. Nu gjordes ett undantag efter att avloppsvatten runnit ut i Skrämmabäcken intill Sannabadet.