Inkomstkontroll av barnomsorgsavgift 

etikett

Vi vill att alla ska betala rätt avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, det är en rättvisefråga. Därför görs en årlig inkomstkontroll då vi jämför hushållets registrerade inkomst med den deklarerade inkomsten hos Skatteverket.

Nu kontrollerar vi inkomståret 2020. Om det visar sig att hushållet har betalat för mycket eller för lite får den som var fakturamottagare 2020 en extra faktura under hösten.

Läs mer om inkomstkontroll av barnomsorgsavgift