search
Sök
menu
Meny
Sök

I november tas beslut om budget för Jönköpings kommun

Budgeten är det viktigaste politiska styrmedlet i kommunen. Att ta fram budgeten, följa upp den under året och slutligen göra bokslut är en omfattande process som pågår i princip hela året.

I år tas beslut om Verksamhets- och investeringsplan samt budget i kommunfullmäktige 18 november. Här nedan kan du läsa hur de styrande partierna i Koalition för Jönköping vill satsa kommande år samt ta del av de skuggbudgetar som övriga partier tagit fram.

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om en budget för kommande kalenderår. I budgeten måste intäkterna vara större än kostnaderna. Budgeten ska innehålla en plan för de kommande tre åren där det första är budgetåret. Kommunens budgetarbete handlar om hur kommunen ska utvecklas och hur kommunens resurser ska fördelas. I det arbetet är det viktigt med helhetssyn och målstyrning. Kommunprogrammet innehåller den politiska majoritetens viljeinriktning och är därför ett mycket viktigt underlag i budgetarbetet. Detta program är antaget av kommunfullmäktige och avser en mandatperiod (en valperiod normalt fyra år).

VIP:en är politikernas verktyg för att ange de ekonomiska förutsättningarna och ramarna för kommunens verksamheter. VIP:en består av en drifts- och en investeringsbudget och avser tre år. Uppföljning, utvärdering samt analys är grunden för budgetarbetet. Kommunfullmäktige beslutar om VIP i oktober månad (i november när det är valår). Därefter fördelar nämnderna resurserna för budgetåret till budgetansvariga inom de olika verksamheterna. Beslut om resursfördelningen, den s.k. internbudgeten, fattas av respektive nämnd senast i december.

Koalition för Jönköpings kommun budgetskrivelse Pdf, 376.9 kB. (Pdf, 376.9 kB)

Koalition för Jönköpings kommun VIP 2022 till 2024 Pdf, 4.6 MB. (Pdf, 4.6 MB)

Kristdemokraterna och Moderaterna VIP 2022 till 2024 Pdf, 980.3 kB. (Pdf, 980.3 kB)

Sverigedemokraterna VIP 2022 till 2024 Pdf, 9.7 MB. (Pdf, 9.7 MB)

Vänsterpartiet VIP 2022 till 2024 Pdf, 827.9 kB. (Pdf, 827.9 kB)

Publicerad: