Inställt sammanträde i kommunfullmäktige

etikett

Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 januari ställs in på grund av få ärenden.

Anledningen är det extra långa sammanträdet som ägde rum den 21 december då beslut fattades om verksamhets- och investeringsplan med budget för 2023 samt en rad andra ärenden.

Nästa sammanträde för kommunfullmäktige är den 23 februari.

Kallelser, protokoll och samtliga sammanträdesdagar för kommunfullmäktige