search
Sök
menu
Meny

Invasiva arter i Jönköping

Främmande växter och djur som hotar den biologiska mångfalden är ett allt större problem. Både kommunen och privatpersoner har ansvar för att bekämpa invasiva främmande arter.

Invasiva arter är växter, djur och svampar som kommit till Sverige med hjälp av människan. Deras spridning i naturen är ett hot mot vår biologiska mångfald. De kan också ha negativa effekter på jord- och skogsbruk, samt på människors och djurs hälsa.

Kommunen samarbetar med Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen för att sprida mer kunskap om invasiva arter och hur man bör hantera dem.

I Sverige finns idag cirka 2000 främmande arter och ungefär 400 av dem räknas som invasiva. EU har tagit fram en lista med 66 prioriterade invasiva arter som är förbjudna att sälja, importera eller sprida. Vi är också ansvariga för att bekämpa dem så att de inte sprids på naturlig väg.

I Jönköpings kommun är parkslide, jättebalsamin och jättelokan de huvudsakliga problemen.

Kommunen ansvarar för allmänna ytor och för att säkerställa att avfallshantering av invasiva arter kan ske på rätt sätt. Alla som äger fastighet, privatpersoner eller bolag, har ansvar för att bekämpa invasiva främmande arter vid den egna fastigheten. Olika arter måste bekämpas och hanteras på olika sätt och vissa kan till och med orsaka skador på människor. Se därför till att läsa på ordentligt innan du sätter igång.

Publicerad: 2020-06-22 14.18