search
Sök
menu
Meny
Sök

Jönköping kommun nominerad till Årets superkommun

etikett

Jönköpings kommun är nominerad till Årets superkommun 2022 i kategorin Städer och stadsnära kommuner. Vinnaren koras den 5 juli under Almedalsveckan.

Det är Dagens Samhälles som listar vilka som är landets superkommuner genom att granska vilka som står särskilt starkt rustade inför framtiden. Landets kommuner rankas utifrån olika mätpunkter och man tittar bland annat på hur många nya invånare som flyttat till kommunen, hur många företag som finns där och utbildningsnivån hos kommuninvånarna. Man tittar också på hur väl kommunen sköter det som ingår i dess kärnuppdrag, som skola, barnomsorg och äldreomsorg.

Det är totalt nio kommuner som är nominerade i tre olika kategorier; Storstadskommuner, Städer och stadsnära kommuner, samt Småstads- och landsbygdskommuner. Den 5 juli under Almedalsveckan koras en vinnare i var och en av de tre klasserna.

I nominering lyfts följande fram om Jönköpings kommun:

Kulturhuset Spira, den gamla brandstationen och Per Brahegymnasiet är de byggnader som Jönköpingsborna tycker mest om. Det visar den medborgardialog som kommunen bjudit in till under arbetet med en ny arkitekturstrategi. Själva strategin, ett ännu inte beslutat förslag, presenterades häromveckan och syftar till att stärka den arkitektoniska kvaliteten i kommunen.

Tändsticksområdet är populärt, enligt medborgardialogen. Där ligger som sig bör ett av världens tre tändsticksmuséer. Från 1800-talets mitt var Jönköping Sveriges tändstickscentrum och under en glansperiod fanns inte mindre än fem verksamma tändsticksfabriker i staden. Tillverkningen upphörde dock 1970.

Idag har Jönköping en stark arbetsmarknad och ligger även bra till i kategorierna skola, kultur och fritid samt hållbara samhällen.

Ett kulturellt utflyktsmål är polkagrismetropolen Gränna, där det på muséet finns en permanent utställning om ingenjör S A Andrées olycksaliga luftfärd mot Nordpolen.

Inom kommunens gränser befinner sig även Visingsö, som har slottsruin och en enorm ekskog. Ekarna planterades där under första halvan av 1800-talet för att säkra den svenska flottans behov av timmer. När de väl vuxit färdigt fanns det dock inte längre någon efterfrågan på prima ekträ till skeppsbyggnad.

alternativ text ska alltid skrivas. Beskriv bilden vad den föreställer