Jönköpings kommun byter teleoperatör

etikett

Den 28 september byter Jönköpings kommun teleoperatör från Telia till Tele2. Det innebär att vissa störningar i telefonin kan förekomma.

På onsdag, den 28 september 2022, sker bytet från Telia till Tele2. Det innebär bland annat att kommunen får en ny växel och alla telefonabonnemang går över till Tele2.

– Den nya telefonilösningen är en modern telefoniplattform som kommer att möjliggöra en förbättrad service till kommunens medborgare genom en effektivare hantering av telefonsamtal och medborgarfrågor, säger Niklas Lingvall, IT-chef i Jönköpings kommun.

Den nya telefonilösningen ger bättre förutsättningar för ett mer mobilt och digitalt användande och är en mer kostnadseffektiv telefoni- och operatörslösning som är lättare att administrera. Den medför också en säkrare hantering och lagring av data.

– Att byta telefonisystem är ett omfattande arbete och vi vill lyfta att vissa störningar kan förekomma inledningsvis. Vi hoppas att såväl medborgare som medarbetare har förståelse för detta, säger Niklas Lingvall, IT-chef.

Kommunen har tidigare haft avtal med Telia. När avtalstiden var på väg att gå ut gjordes en offentlig upphandling som vanns av Tele2.