Jönköpings kommun förbereder flera evakueringsboenden för ukrainska flyktingar

etikett

Jönköpings kommun har via länsstyrelsen fått en hemställan från Migrationsverket om att bidra med evakueringsbostäder.

- Vi kan redan på måndag få fram 100 evakueringsplatser för nyanlända flyktingar från Ukraina. Det är självklart att Jönköpings kommun ställer upp och vi är måna om att kunna hjälpa människor på flykt i en så utsatt situation, säger Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Rysslands invasion av Ukraina har pågått i drygt två veckor. Omkring två miljoner människor har hittills flytt landet och fler väntas följa. Redan när invasionen inleddes drog Jönköpings kommun i gång arbetet med att se över vilken kapacitet kommunen har för att ta emot flyktingar.

- Det påbörjades en inventering tidigt eftersom vi insåg i vår omvärldsbevakning att det kommer att bli en större flyktingström som även kommer att beröra oss. Vi har en bra kapacitet och bra erfarenheter, men kommer också att behöva ha hjälp av civilsamhället, kyrkorna och alla frivilliga, säger Samuel Nyström.

Västerhäll först ut

Kommunen arbetar nu för att skapa ett så gott flyktingmottagande som möjligt och se över ännu fler tänkbara boenden. Till en början är före detta äldreboendet Västerhäll i Tenhult aktuellt och där handlar det om ungefär 100 – 150 platser.

- Boendeplatserna finns på lite olika håll i kommunen, en del boenden är så gott som möjliga att flytta in i direkt. Andra behöver ses över med kort varsel. Just nu beställer vi extra sängar, sängkläder och ser över vilken organisation och personal vi behöver kring de här boendena. Snart kommer fler detaljer att klarna, säger Samuel Nyström.

300 platser inom kort

Omkring 100 evakueringsplatser kan finnas tillgängliga redan på måndag om Migrationsverket behöver kapaciteten. På kort sikt kan det finnas omkring 300 platser. Boenden behöver ställas i ordning med kort varsel. Fler platser tillkommer på lite längre sikt. Det handlar om hushållsinventarier, se över så att städning är utförd och även frågan hur tillgången till lagad mat och kommunikationer säkerställs den första tiden.

Evakueringsboenden är en temporär boendeform dit flyktingar kommer i ett första skede. I ett senare skede brukar flyktingar anvisas till ett mer stadigvarande anläggningsboende för att därefter flytta till eget boende.

Så kan du hjälpa till

Bor du i Jönköpings kommun och vill engagera dig för flyktingmottagandet kan du anmäla ditt intresse via ett formulär här på kommunens webbplats. I formuläret kan du fylla i hur du kan och vill bidra. Ditt erbjudande kommer att sparas i en kontaktlista och kommunen kommer att kontakta dig om eller när behov uppstår. Du kan fylla i formuläret som privatperson eller som organisation.

Information och kontaktformulär om hur du kan hjälpa till Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.