search
Sök
menu
Meny
Sök

Jönköpings kommun kan köpa förorenad mark på Mariebo

etikett

Arbetet med att komma till rätta med föroreningarna i kvarteret Obygden går vidare in i ett viktigt skede.

Sedan flera år tillbaka har Jönköpings kommun, SGU och Länsstyrelsen, i nära dialog med de boende i området, arbetat med projektet. Syftet är att hitta ett åtgärdsalternativ för de föroreningar som en gammal kemtvättsverksamhet lämnat efter sig i ett bostadsområde i centrala Jönköping.

Måndag 16 maj klockan 12.30 sände Jönköpings kommun en presskonferens där företrädare för Jönköpings kommun, SGU och Länsstyrelsen berättade mer vad som händer i projektet på kort och lång sikt. Du kan se presskonferens i spelaren ovan.

Den senaste rapporten från SGU visar att sex fastigheter på det så kallade källområdet måste rivas för att en framtida sanering av området ska kunna genomföras. För att projektet ska kunna gå vidare på ett effektivt sätt kommer Jönköpings kommun att skriva fram ett ärende där kommunen köper mark och fastigheter som måste rivas. En förutsättning för att kommunen ska kunna genomföra köpet är att statsbidrag kan sökas från Naturvårdsverket för ersättning av de byggnader som ska rivas.

När föroreningen i området är sanerad ska marken ha uppnåt samma standard som vanlig bostadsmark. Jönköpings kommun kommer i första hand låta det sanerade området vara så kallad parkmark efter saneringsåtgärden.

Här kan du läsa mer om hur projektet med föroreningarna på Mariebo går vidare Länk till annan webbplats.