Jönköpings kommun polisanmäler lärarvikarie

etikett

Flera grundskolor i Jönköpings kommun har fått kännedom om att en tidigare anställd vikarie skickat filmer med sexuellt innehåll till elever.

– Vi tar det här på största allvar och kommer att polisanmäla händelserna, säger Charlotte Olsson, utbildningschef grundskola i Jönköpings kommun.

När skolorna fick information om att elever fått filmer skickade till sig stängdes vikarien av och stoppades från att fortsätta få uppdrag via vikariepoolen.

Vid nyanställningar så har utbildningsförvaltningen ett ansvar att göra ett utdrag från belastningsregistret, vilket även gjorts i detta här fallet. Vikarien anställdes för några år sedan och var vid tillfället ostraffad.

Jönköpings kommun kommer att starta en intern utredning för att ta reda på om fler elever kan ha blivit utsatta. Kommunen känner till vilka skolor vikarien arbetat på i närtid.

– Vi uppmanar vårdnadshavare att prata med sina barn och om något olämpligt framkommer så ska man kontakta polisen, säger Charlotte Olsson.

Vårdnadshavare som har frågor eller känner oro kring detta kan höra av sig till sin rektor.