Koll på kommunens renhållning

Det kommunala bolaget June Avfall AB har tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning som omfattar Jönköpings kommun. Nu kan du fördjupa dig i förslaget och lämna dina synpunkter.

Renhållningsordningen består av en avfallsplan och av lokala avfallsföreskrifter för Jönköpings kommun, Habo kommun och Mullsjö kommun. Avfallsföreskrifterna är den rättsliga grunden i det dagliga arbetet för June Avfalls verksamhet.

I avfallsplanen finns fyra övergripande mål:

  1. Minska avfallsmängderna
  2. Från avfall till resurs
  3. Minska miljöpåverkan från avfallsverksamheten
  4. Nedskräpning

Du hittar avfallsplanen, föreskrifterna och information om hur du lämnar dina synpunkter på June Avfall & Miljös webbplats:

Renhållningsförslag 2023-2026 Länk till annan webbplats.

Publicerad: