Kommunen bjuder in till bred dialog om E4

E4 genom Jönköping är en strategisk framtidsfråga. Motorvägen har betytt och betyder mycket för kommunen och regionens utveckling och är en statlig väg som skyddas av riksintresse.

Trafiken på E4 har ökat successivt under många år och prognosen pekar på att mängden fordon kommer att öka ytterligare. Detta innebär att motorvägen och dess trafikplatser på sikt behöver mer kapacitet samtidigt som Jönköping växer mot 200 000 invånare.

En utmaning är att bibehålla ett fungerande trafiksystem, för både den lokala och nationella trafiken, som klarar framtidens trafikmängder samtidigt som Jönköpings kommun ska utvecklas på ett attraktivt och hållbart sätt.

Jönköpings kommun bjuder nu in till en bred dialog och diskussion med viktiga aktörer och intressenter om framtiden för E4. Flera seminarier med kommer att hållas under våren 2022.

- Det här är en väldigt stor fråga för hur Jönköping som kommun ska kunna växa strategiskt och vi måste ha respekt för att det kommer att ta tid. Men någonstans måste vi börja diskutera och det är det vi bjuder in till nu, säger Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.