Kommunen får superutmärkelse

etikett

alternativ text ska alltid skrivas. Beskriv bilden vad den föreställer

Mona Forsberg (S), kommunalråd, Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande, Johan Fritz, stadsdirektör i Jönköpings kommun, och Peter Jutterström (M), kommunalråd, tog emot priset för Årets Superkommun 2022.

En kommun med stark arbetsmarknad, god befolkningstillväxt, hållbara samhällen och bra skola och kultur och fritid. Jönköpings kommun står som vinnare som Årets Superkommun i kategorin Städer och stadsnära kommuner.

Tidningen Dagens Samhälles pris Årets Superkommun delades ut på tisdagskvällen under Almedalsveckan. På plats i Visby för att ta emot priset fanns bland annat Johan Fritz, stadsdirektör i Jönköpings kommun:

– Att vinna utmärkelsen Årets Superkommun är naturligtvis väldigt roligt och inspirerande för oss. Med tanke på alla de variabler som vinsten grundar sig på, med viss tyngd på Agenda 2030, känns det som ett härligt kvitto på att det är kvalitet i det arbete som görs i Jönköpings kommuns verksamheter för invånare, näringsliv och civilsamhälle.

Årets Superkommun delas ut i tre kategorier; Storstadskommuner, Städer och stadsnära kommuner samt Småstads- och landsbygdskommuner. Jönköpings kommun var nominerade 2019 och 2021, men fick då se sig besegrade av Uppsala respektive Halmstad. I år toppade alltså Jönköping kategorin Städer och stadsnära kommuner, en kategori med totalt 108 av Sveriges 290 kommuner.

– Det är och har varit en politisk medveten prioritering på kvalitet i kommunens verksamheter under många år som gör att vi är vinnare. Denna kontinuitet finns i olika verksamhetsområden som exempelvis stadsplanering, äldreomsorg eller förskola. Till det en medveten och långsiktig ekonomistyrning där hänsyn inte bara tas till det korta perspektivet utan även på beslutens påverkan för de kommande generationerna, säger Johan Fritz.

Om Årets Superkommun

Dagens Samhälle granskar och rankar Sveriges kommuner för sjunde året i rad. Framgångsrika kommuner som står särskilt väl rustade inför framtiden lyfts fram som goda exempel. Kommunerna rangordnas utifrån en rad faktorer, där allt är baserat på ren statistik. Dagens Samhälle tittar på de senaste siffrorna, men också hur utvecklingen sett ut historiskt gällande bland annat skola, vård och omsorg, kultur och fritid och attraktivitet. Även näringsliv, demografi och arbetsmarknad vägs in.

Dagens Samhälles nominering om Jönköpings kommun

"Kulturhuset Spira, den gamla brandstationen och Per Brahegymnasiet är de byggnader som Jönköpingsborna tycker mest om. Det visar den medborgardialog som kommunen bjudit in till under arbetet med en ny arkitekturstrategi. Själva strategin, ett ännu inte beslutat förslag, presenterades häromveckan och syftar till att stärka den arkitektoniska kvaliteten i kommunen.

Tändsticksområdet är populärt, enligt medborgardialogen. Där ligger som sig bör ett av världens tre tändsticksmuseer. Från 1800-talets mitt var Jönköping Sveriges tändstickscentrum och under en glansperiod fanns inte mindre än fem verksamma tändsticksfabriker i staden. Tillverkningen upphörde dock 1970.

Idag har Jönköping en stark arbetsmarknad och ligger även bra till i kategorierna skola, kultur och fritid samt hållbara samhällen.

Ett kulturellt utflyktsmål är polkagrismetropolen Gränna, där det på museet finns en permanent utställning om ingenjör S A Andrées olycksaliga luftfärd mot Nordpolen.

Inom kommunens gränser befinner sig även Visingsö, som har slottsruin och en enorm ekskog. Ekarna planterades där under första halvan av 1800-talet för att säkra den svenska flottans behov av timmer. När de väl vuxit färdigt fanns det dock inte längre någon efterfrågan på prima ekträ till skeppsbyggnad."